نازل شیردار

12 کالا

 • نازل شیردار پلاستیکی awg آلمان

  نازل شیردار پلاستیکی سایز 2 اینچ برند awg

  تماس بگیرید
  نازل شیردار سه حالته پلاستیکی آتش نشانی سایز 2 اینچ برند awg آلمان نازل یا سرلوله، وسیله اي است که جهت دقت در پاشش ، افزایش سرعت و کنترل حجم خروجی آب در انتهاي خط لوله آب مصرفی آتش نشانان در اطفاي آتش سوزي بکار برده می شود. نازل ها معمولاً داراي قابلیت پرتاب آب به صورت جت و فوگ (اسپري) هستند. جهت دانلو کاتالوگ و مشاهده مطالب مربوط به…
  نمایش سریع محصول
 • نازل شیردار پلاستیکی awg آلمان

  نازل شیردار پلاستیکی سایز 1/2 2 اینچ برند awg

  تماس بگیرید
  نازل شیردار سه حالته پلاستیکی آتش نشانی سایز 1/2 2 اینچ برند awg آلمان نازل یا سرلوله، وسیله اي است که جهت دقت در پاشش ، افزایش سرعت و کنترل حجم خروجی آب در انتهاي خط لوله آب مصرفی آتش نشانان در اطفاي آتش سوزي بکار برده می شود. نازل ها معمولاً داراي قابلیت پرتاب آب به صورت جت و فوگ (اسپري) هستند. جهت دانلو کاتالوگ و مشاهده مطالب مربوط…
  نمایش سریع محصول
 • نازل شیردار پلاستیکی awg آلمان

  نازل شیردار پلاستیکی سایز 1/2 1 اینچ برند awg

  تماس بگیرید
  نازل شیردار سه حالته پلاستیکی آتش نشانی سایز 1/2 1 اینچ برند awg آلمان نازل یا سرلوله، وسیله اي است که جهت دقت در پاشش ، افزایش سرعت و کنترل حجم خروجی آب در انتهاي خط لوله آب مصرفی آتش نشانان در اطفاي آتش سوزي بکار برده می شود. نازل ها معمولاً داراي قابلیت پرتاب آب به صورت جت و فوگ (اسپري) هستند. جهت دانلو کاتالوگ و مشاهده مطالب مربوط…
  نمایش سریع محصول
 • نازل شیردار پلاستیکی awg آلمان

  نازل شیردار پلاستیکی سایز 1 اینچ برند awg

  تماس بگیرید
  نازل شیردار سه حالته پلاستیکی آتش نشانی سایز 1 اینچ برند awg آلمان نازل یا سرلوله، وسیله اي است که جهت دقت در پاشش ، افزایش سرعت و کنترل حجم خروجی آب در انتهاي خط لوله آب مصرفی آتش نشانان در اطفاي آتش سوزي بکار برده می شود. نازل ها معمولاً داراي قابلیت پرتاب آب به صورت جت و فوگ (اسپري) هستند. جهت دانلو کاتالوگ و مشاهده مطالب مربوط به…
  نمایش سریع محصول
 • نازل شیردار آلمانی awg

  نازل شیردار آلومنیومی سایز 1 اینچ برند awg

  تماس بگیرید
  نازل شیردار سه حالته تمام فلزی آتش نشانی سایز 1 اینچ برند awg آلمان در حقیقت به دهانه خروجی آب از سر شیلنگ آتش نشانی را نازل می گویند. وظیفه نازل تبدیل انرژي فشاري آب به انرژي جنبشی براي ایجاد پرتاب مناسب است.
  نمایش سریع محصول
 • نازل شیردار آلمانی awg

  نازل شیردار آلومنیومی سایز 2 اینچ برند awg

  تماس بگیرید
  نازل شیردار سه حالته تمام فلزی آتش نشانی سایز 2 اینچ برند awg آلمان در حقیقت به دهانه خروجی آب از سر شیلنگ آتش نشانی را نازل می گویند. وظیفه نازل تبدیل انرژي فشاري آب به انرژي جنبشی براي ایجاد پرتاب مناسب است.
  نمایش سریع محصول
 • نازل شیردار آلمانی awg

  نازل شیردار آلومنیومی سایز 1/2 2 اینچ برند awg

  تماس بگیرید
  نازل شیردار سه حالته تمام فلزی آتش نشانی سایز 1/2 2 اینچ برند awg آلمان در حقیقت به دهانه خروجی آب از سر شیلنگ آتش نشانی را نازل می گویند. وظیفه نازل تبدیل انرژي فشاري آب به انرژي جنبشی براي ایجاد پرتاب مناسب است.
  نمایش سریع محصول
 • نازل شیردار آلومنیومی سر فوگ سایز 1 اینچ برند awg

  تماس بگیرید
  نازل شیردار سه حالته تمام فلزی آتش نشانی سر فوگ دار سایز 1 اینچ برند awg آلمان در حقیقت به دهانه خروجی آب از سر شیلنگ آتش نشانی را نازل می گویند. وظیفه نازل تبدیل انرژي فشاري آب به انرژي جنبشی براي ایجاد پرتاب مناسب است.
  نمایش سریع محصول
 • نازل شیردار آلومنیومی سر فوگ سایز 2 اینچ برند awg

  تماس بگیرید
  نازل شیردار سه حالته تمام فلزی آتش نشانی سر فوگ دار سایز 2 اینچ برند awg آلمان در حقیقت به دهانه خروجی آب از سر شیلنگ آتش نشانی را نازل می گویند. وظیفه نازل تبدیل انرژي فشاري آب به انرژي جنبشی براي ایجاد پرتاب مناسب است.
  نمایش سریع محصول
 • نازل شیردار آلومنیومی سر فوگ سایز 1/2 2 اینچ برند awg

  تماس بگیرید
  نازل شیردار سه حالته تمام فلزی آتش نشانی سر فوگ دار سایز 1/2 2 اینچ برند awg آلمان در حقیقت به دهانه خروجی آب از سر شیلنگ آتش نشانی را نازل می گویند. وظیفه نازل تبدیل انرژي فشاري آب به انرژي جنبشی براي ایجاد پرتاب مناسب است.
  نمایش سریع محصول
 • نازل شیردار آلومنیومی سر فوگ سایز 1/2 1 اینچ برند awg

  تماس بگیرید
  نازل شیردار سه حالته تمام فلزی آتش نشانی سر فوگ دار سایز 1/2 1 اینچ برند awg آلمان در حقیقت به دهانه خروجی آب از سر شیلنگ آتش نشانی را نازل می گویند. وظیفه نازل تبدیل انرژي فشاري آب به انرژي جنبشی براي ایجاد پرتاب مناسب است.
  نمایش سریع محصول
 • نازل شیردار آلمانی awg

  نازل شیردار آلومنیومی سایز 1/2 1 اینچ برند awg

  تماس بگیرید
  نازل شیردار سه حالته تمام فلزی آتش نشانی سایز 1/2 1 اینچ برند awg آلمان در حقیقت به دهانه خروجی آب از سر شیلنگ آتش نشانی را نازل می گویند. وظیفه نازل تبدیل انرژي فشاري آب به انرژي جنبشی براي ایجاد پرتاب مناسب است.
  نمایش سریع محصول

خرید آنلاین و اینترنتی انواع نازل شیردار آتش نشانی سه حالته ، نازل شیردار تمام الومینومی ، نازل شیردار سه حالته پلاستیکی آلمانی ایرانی و ترک در سایت ir125

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
error: حمایت از قانون کپی رایت یعنی احترام به حقوق خود و دیگران