آژیرهای اولیه شامل زنگ طبل شیپور و بوق بوده اند به مرور آژیرهای الکترونیکی و سیرنی جای آن ها را گرفته اند ، آژیر های الکترونیکی سیگنال صوتی را با مودولاسیون فرکانس به وسیله بلندگو پخش می نمایند، از معایب آن ها عدم امکان استفاده برای فواصل دور و حوزه پخش 180 درجه آن است اما آژیرهای سیرنی ( صنعتی) به وسیله پره های روتور استاتور هوا را برش داده و صوت ایجاد می نمایند، آژیرهای سیرنی معایب آژیرهای الکترونیکی را حل نموده بطوریکه برای فواصل دور و حوزه پخش 360 درجه مورد استفاده قرار می گیرند ، آژیرهای تولیدی این واحد مدل سیرنی می باشند که در بخش های آبنده به شرح آن میپردازیم.

جهت دانلود گاتالوگ مربوط به آژیرهای صنعتی و همچنبن مشاهده مطالب در زمینه سرویس نگهداری و … آژیرهای صنعتی به پایین صفحه مراجعه بفرمایید.