شیر مخصوص سیلندر اطفاحریق FM200 سایز 33mm برند rotarex سری B0482

مزایای کلیدی :

یا خروجی بزرگ 33 میلی متر برای جریان بالا و تخلیه سریع – مجهز به سولونوئید – متریال استفاده شده با کیفیت بالا