پرشرسوئیچ اطفاحریق FM200pressure switch


ریال

آخرین بروزرسانی قیمت : برای اطلاع از جدیدترین قیمت تماس بگیرید.

پرشرسوئیچ ( pressure switch )  سیستم اطفاحریق FM200

پرشرسوئیچ اطفاحریق fm200 توسط فشار گاز FM200 که در حال تخلیه است فعال میشود و سیگنالی به کنترل پنل ارسال می کند که گاز سیستم در واقع تخلیه شده است، پرشرسوئیچ وقتی عمل می کند قفل می کند و می بایست آن را ریست کرد.