نازل شیردار پلاستیکی awg آلمان

نازل شیردار سه حالته پلاستیکی آتش نشانی سایز 1/2 2 اینچ برند awg آلمان

نازل یا سرلوله، وسیله اي است که جهت دقت در پاشش ، افزایش سرعت و کنترل حجم خروجی آب در انتهاي خط لوله آب مصرفی آتش نشانان در اطفاي آتش سوزي بکار برده می شود. نازل ها معمولاً داراي قابلیت پرتاب آب به صورت جت و فوگ (اسپري) هستند.

جهت دانلو کاتالوگ و مشاهده مطالب مربوط به نازل آتش نشانی به پایین این صفحه مراجعه کنید.