انواع روش های اطفاحریق

روش های اطفاحریق

انواع روش های اطفاحریق

اصولا” برای اطفاء حریق باید یکی از اضلاع هرم حریق ( حرارت، اکسیژن، مواد سوختنی یا واکنش های زنجیره ای ) را محدود یا قطع کرد. بر این اساس 4 روش اطفا حریق به شرح ذیر است :

  • سرد کردن
  • خفه کردن
  • سد کردن یا حذف ماده سوختنی
  • کنترل واکنش های زنجیره ای

سردکردن

یک روش قدیمی و متداول و موثر برای کنترل حریق، سرد کردن است. این عمل عمدتا با آب انجام می گیرد . یکی از خواص گاز دی امسید کربن نیز سرد کردن اتش می باشد ، این روش برای حریق های دسته A بسیار مناسب است.

خفه کردن

خفه کردن حریق در واقع پوشاندن روی آتش با موادی است که رسیدن اکسیژن به محوطه حریق را محدود می کنند. این روش گرچه در همه حریق ها موثر نیست ولی روش مطلوبی برای انواع حریق هاست. موادی که برای خفه کردن بکار می روند بایستی سنگین تر از هوا باشند. برای خفه کردن آتش از خاک، شن، ماسه، پتوی خیس و … نیز می توان استفاده کرد.

حذف مواد سوختنی

این روش در ابتدای بروز حریق امکان پذیر بوده و با قطع جریان، جابهجا کردن مواد، جدا کردن منابعی که تا کنون حریق به آنها نرسیده ( قطع درختان جنگل در زمان حریق از همین بابت است ) کشیدن دیوارهای حائل و حاکریز و همچنین رقیق کردن ماده سوختنی مایع را شامل می گردد.

این مطلب را هم ببینید
استفاده از دستگاه تنفسی

کنترل واکنش های زنجیره ای

برای کنترل واکنش های زنجیره ای استفاده از برخی ترکیبات هالن یا جایگزین های آن و برخی ترکیبات جامد مانند جوش شیرین استفاده می شود. این عمل برای کنترل حریق مشکل تر و گران تر از سایر روش هاست ولی می تواند بصورت مکمل بکار رود.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
error: حمایت از قانون کپی رایت یعنی احترام به حقوق خود و دیگران