برای انجام بازدید ماهیانه باید دستگاه تنفسی از حالت عملیاتی خارج شده و موارد زیر مورد بررسی قرار گیرند

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
error: حمایت از قانون کپی رایت یعنی احترام به حقوق خود و دیگران