از تن درآوردن دستگاه تنفسی

از تن درآوردن دستگاه تنفسی آتش نشانی

از تن درآوردن دستگاه تنفسی

با توجه به انواع دستگاههای تنفسی مورد استفاده در آتش نشانی روشهای مختلفی برای از تن درآوردن این دستگاهها وجود دارد.

اصول عمومی از تن درآوردن دستگاههای تنفسی عبارتند از:

  • مطمئن شوید که از منطقه آلوده خارج شده و دیگر نیازی به استفاده از دستگاه تنفسی نیست.
  • . قطع کردن جریان هوا از تنظیم کننده فشار به ماسک
  • جدا کردن شیلنگ فشار ضعیف از تنظیم کننده فشار یا جدا کردن تنظیم کننده از ماسک (با توجه به نوع دستگاه تنفسی)
  • برداشتن ماسک از صورت و جدا کردن سیلندر و دیگر لوازم مربوطه از پشت درحالی که باید مراقب آسیب دیدن تنظیم کننده باشید.
  • بستن شیر سیلندر • برداشتن فشار هوا از تنظیم کننده با تخلیه هوای باقیمانده مطابق با دستورالعمل سازنده
  • باز کردن تمام بندها و تسمه ها و اطمینان از بیشترین حد بازشدگی
  • تعویض و یا پر کردن مجدد سیلندر هوا
  • نظافت و ضد عفونی کردن ماسک بازدید و نگهداری دستگاه تنفسی

براساس ۱۴۰۴-NFPA و ۱۵۰۰-NFPA تمامی دستگاههای تنفسی باید به صورت روزانه، هفتگی، ماهیانه، سالیانه و همچنین بعد از هر بار استفاده مورد بازدید قرار گیرند تا از کارکرد درست آنها اطمینان حاصل شود

این مطلب را هم ببینید
آموزش استفاده از کپسول آتش نشانی
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
error: حمایت از قانون کپی رایت یعنی احترام به حقوق خود و دیگران