انتخاب نازل آتش نشانی مناسب + جدول امتیازبندی مشخصات انواع نازل ها

انتخاب نازل آتش نشانی مناسب در عملیات اطفایی

انتخاب نازل آتش نشانی مناسب + جدول امتیازبندی مشخصات انواع نازل ها

انتخاب نازل آتش نشانی ( سرنازل ، سرلوله آتش نشانی ) در عملیات آبدهی و اطفاي حریق مستقیماً به حجم آتش و آب مورد نیاز بستگی دارد با توجه به شرایط اضطراري موجود  در عملیات اطفایی که همواره با سرعت، هیجان واضطراب فراوان توأم است ، کاربرد تجهیزات مناسب در بازدهی کار اهمیت زیادي دارد. بنابراین باید نازل آتش نشانی انتخاب شود که داراي قابلیتهاي بالایی به لحاظ کاربري بوده و نیازهاي آتش نشان را برآورده نماید. بطوري که در مواقع نیاز به تغییر حجم آبدهی یا تغییر نحوه پاشش آب، سهولت جابجایی و قدرت مانور آتش نشان، قطع و وصل سریع و به موقع جریان آب، آتش نشان با مشکل مواجه نگردد.

استانداردهاي رایج تناسب ثابتی را در دهانه نازل، فشار آب وحجم آبدهی عنوان می نمایند بطوري که هریک از این مقادیر از طریق رابطه زیر قابل محاسبه می باشد.

فرمول محاسبه نازل مناسب

در این رابطه Q مقدار آبدهی بر حسب لیتر در دقیقه ، d قطر نازل بر حسب میلیمتر و p فشار آب بر حسب بار یا اتمسفر است .

 

ابعاد نازل آتش نشانی

اندازه و ابعاد نازل با توجه به اندازه دست آتش نشان و نوع کاربري سرنازل تعیین می گردد. طول نازل ها در انواع آبدهی ترکیبی (فوگ و جت) شیردار و انواع جت یا نیزه اي بین 200 تا 1600 میلیمتر میباشد موارد استفاده نازل آتش نشانی نیزه اي در تزریق آب به داخل عدل هاي پنبه وعلوفه و … می باشد.

این مطلب را هم ببینید
شیلنگ آتش نشانی هوزریلی و ساختار آن

قطر بدنه نازل و سرلوله آتش نشانی نیز معمولاً طوري طراحی می گردد که به راحتی در دست آتش نشان جاي گرفته و قابل کنترل باشد. قطر خارجی بدنه سرنازل معمولاً از 50 تا 80 میلیمترمتغیر است.

وزن نازل ها نیز با توجه به نوع کاربري آنها تغییر می کند، وزن یک نازل که در عملیات اطفاي حریق هاي متوسط مورد استفاده قرار می گیرد با توجه به نوع فلز تشکیل دهنده بدنه اصلی آن بین 1000 تا 3000 گرم می باشد. وزن نازل های نیزه اي به 7000 گرم نیز می رسد.

نازل آتش نشانی مناسب در آتش نشانی نازلی است که کلیه خواسته هاي آتش نشانی را  برآورده سازد. قطر نازل خروجی در نازل های پر مصرف آتش نشانی بین 12/7 تا 19 میلی متر می باشد.

 

جدول امتیاز بندي درمورد مشخصات انواع نازل اتش نشانی

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
error: حمایت از قانون کپی رایت یعنی احترام به حقوق خود و دیگران