بازدید و بررسی خاموش کننده ها

بازدید و بررسی خاموش کننده ها

بازدید و بررسی خاموش کننده ها

زمان شارژ و سرویس کپسول های آتش نشانی

بر اساس استاندارد ۱۰-NFPA کارایی و محل نصب خاموش کننده های قابل حمل حداقل یک بار در سال باید مورد بررسی و نظارت قرار گیرد. در این بررسیها باید استقرار صحیح در محل مخصوص، پر بودن و عدم وجود عیبها و آسیب های ظاهری در خاموش کننده کنترل شود.

نحوه انجام آزمایش هیدرواستاتیک سیلندرهای خاموش کننده در استاندارد ۱۰-NFPA تعیین شده است، نتایج این آزمایش روی بدنه سیلندر خاموش کننده نصب می شود.

 

موارد ذیل جزء ملاحظات بررسی خاموش کننده های قابل حمل هستند:

۱- نصب خاموش کننده در محل مناسب

۲- وجود انسداد، گرفتگی، ترک و آلودگی در شیلنگ و سرلوله خاموش کننده

۳- هر نوع آسیب ظاهری در بدنه خاموش کننده

۴- خوانا بودن دستورالعمل نصب شده روی بدنه خاموش کننده

۵- بررسی ضامن و مهروموم بودن آن برای اطمینان از عدم استفاده قبلی از خاموش کننده

۶- بررسی فشارسنج و وزن خاموش کننده برای اینکه از پر بودن خاموش کننده اطمینان حاصل شود.

اگر وزن مواد داخل سیلندر خاموش کننده ۱۵ درصد کاهش پیدا کند باید از حالت عملیاتی خارج شود.

۷- بررسی کارت خاموش کننده جهت اطلاع از تاریخ پر شدن و آخرین تاریخ بازدید

۸- شرایط شیلنگ تخلیه و سایر متعلقات

 

این مطلب را هم ببینید
کلاس های مختلف حريق

در صورتی که هر کدام از موارد مذکور مورد تأیید نباشد باید خاموش کننده از حالت عملیاتی خارج شود.

 

برای آشنایی با نحوه استفاده از کپسول های خاموش کننده آتش نشانی کلیلک کنید 

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
error: حمایت از قانون کپی رایت یعنی احترام به حقوق خود و دیگران