ترجمه ، لیست کدها و استاندارد های NFPA

استانداردهای nfpa

ترجمه ، لیست کدها و استاندارد های NFPA

قوانین و استاندارد های NFPA

 

NFPA 1: کدهای پیشگیری از حریق

NFPA 2: دستورالعمل تکنولوژی هیدروژن

NFPA 3: استاندارد تست های یکپارچه پیشگیری از حریق و سیستم های ایمن زندگی

NFPA 10: استاندارد خاموش کننده های قابل حمل

NFPA 11 استاندارد فوم های کم، متوسط و پر توسعه

NFPA 11A استاندارد سیستم فوم های متوسط و پرتوسعه

NFPA 11C: استاندارد تجهیزات سیار و متحرک فوم

NFPA 12 استاندارد سیستم های خاموش کننده دی اکسید کربن

NFPA 13: استاندارد نصب سیستم های اسپرینکلر

NFPA 14: استاندارد نصب شلنگ ها و هیدرانتهای آتش نشانی

NFPA 15: استاندارد سیستم های پاشش آب

NFPA 16: استاندارد های نصب اسپرینکلرهای فوم – آب و سیستم های پاشش فوم – آب

NFPA 17: استاندارد سیستم های خاموش کننده های شیمیایی خشک

:NFPA 18 استاندارد سیستم های تر

NFPA 20: استاندارد نصب پمپ های ثابت برای پیشگیری از حریق

NFPA 22: استاندارد منابع آب آتش نشانی

NFPA 24: استاندارد نصب تجهیزات آتش نشانی

NFPA 25: استاندارد بازرسی، تست، تعمیر و نگه داری سیستم های آتش نشانی آبی

NFPA 30: دستورالعمل مایعات قابل اشتعال و احتراق

NFPA 31 استاندارد نصب تجهیزات نفت سوز

NFPA 32: استاندارد ماشین آلات خشک شویی

NFPA 33: استاندارد استعمال اسپری که در مواد قابل اشتعال و احتراق به کار می رود.

NFPA 36: استاندارد کارخانه های استخراج حلال ها

NFPA 37 استاندارد نصب موتورهای احتراقی و توربین های گازی

NFPA 40: استاندارد ذخیره و کار با فیلم های نیترات سلولزی

NFPA 42: استاندارد انبار پلاستیک های پیروکسی لین 45

NFPA 45: استاندارد حفاظت از حریق در آزمایشگاه های شیمیایی

NFPA 46: توصیه های ایمنی برای انبار نمودن تولیدات

NFPA 50: استاندارد مصرف اکسیژن و تاسیسات مصرف کننده

NFPA51: استاندارد طراحی و نصب سیستم های گازی اکسیژن سوز در جوشکاری و برشکاری

NFPA 52: دستور العمل سیستم های گازسوز وسایل نقلیه

 53 NFPA: توصیه های لازم در رابطه با مواد، تجهیزات و سیستم هایی که در فضاهای غنی از اکسیزن استفاده می شوند.

NFPA 54: دستورالعمل سوخت های گازی

 55 NFPA: استاندارد ذخیره سازی و کاربرد سیلندرهای گاز مایع فشرده قابل حمل

 NFPA 57: دستورالعمل سیستم سوخت رسانی وسایل نقلیه با سوخت LNG

NFPA 61 استاندارد پیشگیری از حریق وانفجار گرد و غبار در فرایندهای کشاورزی و غذایی

NFPA 68: استاندارد پیش گیری از انفجار بوسیله تخلیه و سوزانیدن

NFPA 69 استاندارد سیستم های پیش گیری از انفجار

NFPA 70: کدهای ملی حریق

NFPA 72: دستورالعمل سیستم های اعلام و هشدار حريق

NFPA 73: دستورالعمل بازرسی برق در ساختمان ها

NFPA 75: استاندارد حفاظت از تجهیزات

این مطلب را هم ببینید
اطفاحریق FE36 چیست ؟ مزایا و کابرد آن

NFPA 77: توصیه های لازم برای الکتریسیته

NFPA 79: استاندارد برق برای ماشین آلات صنعتی

NFPA 80: استاندارد درها و پنجره های حریق

NFPA 82: استاندارد زباله سوزها و تجهیزات آن ها

NFPA 85: دستورالعمل دیگ بخار و خطرات سیستم احتراق

NFPA 86: استاندارد کوره ها و دیگ ها

NFPA 87: توصیه های لازم برای گرم کن های سیالات

NFPA 88A استاندارد پارکینگ و ساختار آن

NFPA 88B استاندارد تعمیرگاه ها وگاراژها

NFPA 90: استاندارد نصب سیستم های تهویه و تبرید

NFPA 91: استاندارد نصب سیستم های تخلیه هوا، گازها و ذرات جامد غیرقابل احتراق

NFPA 92: توصیه ها برای سیستم کنترل دود

NFPA 96 استاندارد پیش گیری از آتش سوزی و کنترل سیستم های تهویه در آشپزخانه های تجاری

NFPA 97: استاندارد دودکش ها، تهویه ها و تجهیزات تولید گرما

NFPA 99 استاندارد ها برای مراکز درمانی 101

NFPA 101: استاندارد های ایمنی حفاظت از جان

NFPA 105: استاندارد نصب درهای دود و سایر درهای حفاظتی

NFPA 110 استاندارد منابع نیروهای اضطراری و آماده به کار

NFPA 111 استاندارد ذخیره ی انرژی های اضطراری ومنابع نیروی جانشین

NFPA 115: استاندارد پیش گیری از حریق های ناشی از لیزر

NFPA 120 استاندارد پیشگیری از حریق و کنترل آن در معادن ذغال سنگ

NFPA 121 استاندارد پیش گیری از حریق و کنترل آن برای خودروهای هادن روزمینی

NFPA 122 استاندارد پیش گیری از حریق و کنترل آن در معادن فلزی و غیرفلزی

NFPA 123: استاندارد پیش گیری از حریق و کنترل آن در معادن زیرزمینی ذغال سنگ

NFPA 130 استاندارد راهنمای ثابت راه ها و گاردریل ها 140

 140 استانداردهای صحنه های نمایش و استودیوهای ساخت فیلم

NFPA 150: استاندارد حریق و ایمنی در تسهیلات نگه داری حیوانات

NFPA 160 استادارد استفاده از تاثیرات شعله

NFPA 170 استاندارد ایمنی حریق و علائم اضطراری

NFPA 203: پیشنهادات لازم برای پوشانیدن پشت بام

NFPA 204 استاندارد تخلیه دود و گرما

NFPA 211 استاندارد دودکش ها، اجاق ها، تهویه ها و وسایل احتراق

NFPA 230: استاندارد پیش گیری از حریق در انبارها

NFPA 231 استاندارد انبارهای عمومی

NFPA 232 استاندارد حفاظت از اسناد و مدارک

NFPA 241 استاندارد ساختار حفاظت های ایمنی

NFPA 251: روش استاندارد تست مقاوم در برابر حریق مواد ساختمانی

NFPA 252: استاندارد روش های تست درهای ضد حریق

NFPA 253 استاندارد روش تست پوشش های سطحی در برابر تشعشعات حريق

NFPA 255: روش استاندارد تست سوختن مصالح ساختمانی

NFPA 256: روش استادارد تست سوختن پوشش های سقفی

NFPA 257 استاندارد تست حریق پنجره ها و موانع شیشه ای

NFPA 258: توصیه های کاربردی برای تشخیص دودهای تولید شده از مواد جامد

این مطلب را هم ببینید
سیستم رتبه بندی خاموش کننده ها

NFPA 259: روش تست استاندارد پتانسیل حرارتی مواد ساختمانی

261  NFPA: روش استاندارد تست برای مشخص نمودن مقاومت در برابر حریق مواد و اسباب خانه بوسیله سیگار روشن

NFPA 262: روش استاندارد انتقال شعله و دود کابل ها و سیم ها

NFPA 265: روش استاندارد تست حریق برای ارزیابی اتاق هایی که توسط منسوجات پر شده

است.

NFPA 266: روش استاندارد تست حریق مبلمان و اسباب مواجه شده با منابع شعله NFPA 268: روش استاندارد تعیین آتش گیری سطوح خارجی دیوارهایی که در مواجهه با تشعشع منابع حرارتی هستند

NFPA 289: روش استاندارد تست حریق برای پکیج های سوخت

NFPA 291: توصیه های لازم برای علامت گذاری شیرهای آتش نشانی

NFPA 295: استاندارد کنترل مواد قابل اشتعال

NFPA 297: راهنمایی جهت تمرین سیستم های ارتباطی

NFPA 298 استاندارد فوم های شیمیایی جهت کنترل حریق بیابان ها

NFPA 299: استاندارد حقاظت از حریق و دارایی ها در بیایان

NFPA 302: استاندارد پیش گیری از حریق در قایق ها و تجهیزات دریایی

NFPA 306 استاندارد کنترل خطرات گاز لوله ها و مخازن

NFPA 318 استاندارد پیش گیری از تجهیزات نیمه هادی و نیمه رسانا

NFPA 326: استاندارد ایمن سازی تانک ها و مخازن در هنگام ورود، نظافت و تعمیر

 NFPA 328: توصیه ها برای کنترل حريق و مایعات قابل اشتعال و گازها در چاه ها، مجاری فاضلاب و سازه های مشابه زیرزمینی

NFPA 329: توصیه برای مدیریت انتشار گازها و مایعات قابل اشتعال و احتراق

NFPA 385: استاندارد وسایل نقلیه مخزن دار جهت مایعات قابل اشتعال و احتراق

NFPA 386: استاندارد کشتی های مخزن دار جهت مایعات قابل اشتعال و احتراق

NFPA 395 استاندارد ذخیره سازی مایعات قابل اشتعال و احتراق در سایت های ایزوله و مخازن دفنی

NFPA 484 استاندارد فلزات قابل اشتعال

NFPA 485 استاندارد ذخیره سازی، برداشت و بهره برداری لیتیوم فلزی

NFPA 490: دستورالعمل ذخیره سازی نیترات آمونیوم

NFPA 495: دستورالعمل مواد قابل انفجار

NFPA 497: توصیه برای دسته بندی خطرات مایعات، گازها و بخارات قابل اشتعال و مکان یابی برای نصب تجهیزات الکتریکی در محیط های شیمیایی

499 NFPA: توصیه برای دسته بندی گرد و غبار قابل انفجار و خطرات آن ها و مکان یابی برای نصب تجهیزات الکتریکی

NFPA 501: استاندارد ساختمان های تولیدی

NFPA 502: استاندارد پل ها و تونل ها

NFPA 505: استاندارد وسایل حلم بار صنعتی

NFPA 513 استاندارد ترمینال های باربری

NFPA 520: استاندارد مترو

NFPA 555: راهنمایی جهت ارزیابی پتانسیل صاعقه در خانه

NFPA 557: استاندارد بار حریق برای مهندسین طراح مقاومت در برابر حریق ساختمان ها

این مطلب را هم ببینید
اطفاحریق fm200 چیست ؟ ایمنی ، عملکرد و مزایای fm200

NFPA 560: استاندارد ذخیره سازی و بهره برداری از اتیلن اکساید جهت ضدعفونی نمودن

NFPA 600: استاندارد تیم آتش نشانان صنعتی

NFPA 601: استاندارد سرویس های امنیتی در کاهش خطرات و پیش گیری از حریق

NFPA 651 استاندارد ماشین کاری، انتقال و استخراج آلومینیوم

NFPA 655 استاندارد برای پیشگیری از حریق ها و انفجارات گوگردی

NFPA 664: استاندارد پیش گیری از حریق و انفجارات فرایندها و صنایع چوب

NFPA 701: روش استاندارد تست حریق برای گسترش حریق در منسوجات و فیلم ها

NFPA 704: سیستم استاندارد برای تعیین و مشخص نمودن خطرات مواد برای واکنش های اضطراری

NFPA 720 استاندارد نصب دتکتورهای منواکسید کربن و تجهیزات هشدار

NFPA 730: راهنمایی برای مواد امنیتی

NFPA 731 استاندارد نصب سیستم ها و تجهیزات امنیت الکتریکی

NFPA 750 استاندارد سیستم های پیش گیری از حریق به روش میست نمودن آب

NFPA 780 استاندارد نصب سیستم های صاعقه گیر

NFPA 801 استاندارد حفاظت از حریق تاسیسات و مواد رادیواکتیو

NFPA 803: استاندارد پیشگیری از حریق در صنایع اتمی رادیواکتیو 804

NFPA 804: استاندارد پیشگیری از حریق راکتورهای آب سبک در نیروگاه تولید برق

NFPA 820 استاندارد پیش گیری از حریق تاسیسات تصفیه فاضلاب

NFPA 853 استاندارد نصب سیستم های جایگاه های سوخت ثابت

NFPA 900: دستورالعمل انرژی ساختمان

NFPA 901: استاندارد طبقه بندی گزارش های حوادث و اطلاعات پیشگیری از حریق

NFPA902: راهنمایی جهت گزارش نویسی حریق در زمینه حوادث

NFPA 903: راهنمایی جهت گزارش نویسی حریق در زمینه خسارات مالی

NFPA 904: گزارش نویسی جهت پیگیری حوادث

NFPA 906: راهنمایی جهت رویدادهای حریق

NFPA 909: راهنمایی جهت حفاظت از منابع فرهنگی، موزه ها، کتابخانه ها و محل کی عبادت و پرستش

NFPA 914: پیشگیری از حریق سازه های تاریخی

NFPA 921: راهنمایی جهت بازرسی های آتش سوزی و انفجار

NFPA 1000: استاندارد تایید و ارائه ی گواهینامه جهت خدمات آتش نشانی

NFPA 1001 استاندارد شرایط احراز صلاحیت آتش نشان

NFPA 1002: استاندارد صلاحیت رانندگان تجهیزات آتش نشانی

NFPA 1003: استاندارد صلاحیت خاموش کنندگان حریق فرودگاه 1005

NFPA 1005 استاندارد صلاحیت خاموش کنندگان حریق دریایی

NFPA 1006 استاندارد کیفیت فنی منابع آتش نشانی

NFPA 1021: استاندارد احراز صلاحیت افسران آتش نشانی

NFPA 1031: استاندارد صلاحیت بازرسان حریق و آزمون گران طرح ها

NFPA 1033 استاندارد احراز صلاحیت بازرسان حريق

NFPA 1037 استاندارد فرماندهان حریق

NFPA 1041: استاندارد صلاحیت آموزشیاران خدمات آتش نشانی

NFPA 1051: استاندارد صلاحیت آتش نشانان صحرا و بیابان

NFPA 1061: استاندارد صلاحیت حرفه ای تجهیزا ارتباطی ایمنی عمومی

NFPA 1071: استاندارد صلاحیت تکنسین های امداد و نجات

NFPA 1081: استاندارد صلاحیت شغلی تیم های آتش نشانی صنعتی

این مطلب را هم ببینید
شرایط اضطراری و عدم کارکرد صحیح دستگاه تنفسی

NFPA 1123: دستورالعمل نمایش آتش بازی

NFPA 1124: دستورالعمل تولید، ذخیره سازی و خرده فروشی وسایل آتش بازی

NFPA 1125: دستورالعمل تولید فشفشه

NFPA 1126: استاندارد استفاده از فن آتش بازی

NFPA 1141 استاندارد پیش گیری از حریق در زمین های توسعه یافته در حومه شهرها و روستاها

NFPA 1141: استاندارد مدیریت حريق های صحرا و بیابان

NFPA 1144 استاندارد کاهش مواجهه ساختمان ها در مقابل حریق های صحرا و بیابان

NFPA 1145 استاندارد استفاده از فوم کلاس A در اطفا حریق ساختمان ها

NFPA 1150 استاندارد استفاده از فوم های شیمیایی برای آتش های کلاس A

NFPA 1192: استاندارد ماشین های تفریح و سرگرمی

NFPA 1194: استاندارد تجهیزات تفریح و سرگرمی پارک ها و کمپ ها

NFPA 1201: استاندارد خدمات امداد و نجات برای عموم مردم

NFPA 1221: استاندارد نصب، نگه داری و استفاده از سیستم های خدمات ارتباطی

NFPA 1231: استاندارد تامین آب برای اطفا حریق حومه شهرها و روستاها

NFPA 1250: توصیه های کاربردی مدیریت ریسک برای سازمان های خدمات اضطراری

NFPA 1401: توصیه های کاربردی برای آموزش خدمات حریق در زمینه ثبت و گزارش

NFPA 1402: راهنمایی برای مراکز آموزش خدمات حریق در ساختمان ها

NFPA 1403: استاندارد تکمیل آموزش آتش نشانی

NFPA 1404: استاندارد آموزش حفاظت از سیستم تنفسی 1405

NFPA 1405: راهنمایی برای آتش نشانانی که به لوله ها و مخازن دریایی رسیدگی می کنند.

NFPA 1410: استاندارد آموزش های اولیه برای کارکنان امدادی

NFPA 1451: استاندارد برنامه آموزشی راهبری وسایل نقلیه در خدمات آتش نشانی

NFPA 1452: راهنمایی برای آموزش حریق برای پرسنلی که بررسی حریق ساختمان ها را انجام می دهند

NFPA 1500: استاندارد برنامه ایمنی و بهداشت شغلی برای دپارتمان های آتش نشانی

NFPA 1521: استاندازد افسر ایمنی برای دپارتمان های حریق

NFPA 1561: استاندارد سیستم مدیریت سوانح در خدمات آتش نشانی

NFPA 1581: برنامه کنترل بیماری ها در دپارتمان های آتش نشانی

NFPA 1582: استاندارد برنامه جامع پزشکی حرفه ای در دپارتمان های آتش نشانی

NFPA 1583: استاندارد برنامه آمادگی جسمانی برای دپارتمان های آتش نشانی

NFPA 1584 استاندارد فرایند آماده سازی برای اعضا تیم امدادی و تمارین آموزشی

NFPA 1600: استاندارد مدیریت در شرایط اضطراری وبلايا

NFPA 1620: توصیه های کاربردی برای طرح ریزی قبل از حوادث

NFPA 1670: استاندارد راهبری و آموزش برای جست و جوی فنی

1710 NFPA استاندارد ساماندهی و آرایش کارکنان پیشگیری از حریق، امداد در شرایط اضطراری برای عموم مردم بوسیله شاغلین دپارتمان های اتش نشانی

1720 NFPA استاندارد سماندهی و آرایش کاکنان پیشگیری از حریق، امداد در شرایط اضطراری برای عموم مردم بوسیله داوطلبین دپارتمان های آتش نشانی

این مطلب را هم ببینید
انواع روش های اطفاحریق

 1851 NFPA: استاندارد انتخاب، نگه داری و تعمیرات تجهیزات پیشگیری از حریق برای ساختمان های آتش نشانی و مجاور ان

NFPA 1852 استاندارد انتخاب، تعمیر ونگه داری تجهیزات تنفسی

NFPA 1901: استاندارد تجهیزات و لوازم ماشین آتش نشانی

NFPA 1906: استاندارد تجهیزات آتش نشانی صحرا و بیابان

NFPA 1911 استاندارد بازرسی، تعمیر و نگه داری، تست و از رده خارج نمودن خودروهای آتش نشانی

NFPA 1912: استاندارد تعمیر و نوسازی تجهیزات حريق

NFPA 1914: استاندارد تست تجهیزات هوایی آتش نشانی

NFPA 1915: استاندارد برنامه تعمیر و نگه داری پیش گیرانه تجهیزات آتش نشانی

NFPA 1925 استاندارد لوله ها و مخازن اطفا حریق دریایی

NFPA 1931: استاندارد طراحی و تولید نردبان های آتش نشانی

NFPA 1932: استاندارد استفاده، تعمیر و نگه داریو خدمات تست نردبان های آتش نشانی

NFPA 1936: استاندارد اتصالات شیلنگ های آتش نشانی

NFPA 1951 استاندارد پیشگیری از حوادث برای تیم های فنی امداد ونجات

NFPA 1961 استاندارد شیلنگ های آتش نشانی

1962 NFPA: استاندارد بازرسی، نگهداری و استفاده از شیلنگ های آتش نشانی، کوپلینگ ها سر نازل ها و تست شیلنگ های آتش نشانی

NFPA 1963: استاندارد اتصالات شیلنگ های آتش نشانی

NFPA 1964: استاندارد نازله ی آب پاش

NFPA 1965 استاندارد تجهیزات شیلنگ های آتش نشانی

NFPA 1971 استاندارد پیش گیری از حریق برای ساختمان های آتش نشانی و ساختمان های مجاور

NFPA1975 استاندارد لباس های مخصوص ایستگاه و کار

NFPA1977: استاندارد تجهیزات و البسه حفاظتی برای اطفا حریق صحرا و بیابان

NFPA1981: استاندارد تجهیزات تنفسی برای شرایط اضطراری

NFPA 1982: استاندارد سیستم های ایمنی هشدار دهنده برای افراد

NFPA 1983 استاندارد طناب های نجات

NFPA 1984: استاندارد سیستم های تنفسی برای اطفا حریق صحرا و بیابان

NFPA 1989: استاندارد کیفیت هوای تنفسی برای حفاظت از سیسم های تنفسی

NFPA 1991: استاندارد حفاظت از اثرات بخار های مواد خطرناک

NFPA 1992 استاندارد حفاظت از نشت مایعات و البسه مناسب برای مقابله با آن

NFPA 1994: استاندارد تجهیزات حفاظتی برای واکنش های اولیه در حوادث تروریستی

NFPA 1999: استاندارد لباس های حفاظتی برای تیم پزشکی امداد

NFPA 2001 استاندارد خاموش کننده های تمیز

NFPA 2010 استاندارد سیستم اطفا حریق ثابت

NFPA 2112: استاندارد مقاومت در برابر حریق لباس های آتش نشانی

NFPA 2113: استاندارد انتخاب، نگه داری، استفاده و تعمیر و نگه داری لباس های مقاوم در برابر حريق

NFPA 5000: دستورالعمل ایمنی سازه ساختمان ها 8501

NFPA 8501: استاندارد بویلرهای تک مشعل 8502

NFPA 8502: استاندارد پیشگیری از ترکیدن و انفجار کوره بویلرهای چند مشعل

NFPA 8503: استاندارد سیستم های سوخت پودری

 

نظرات (2)

سعدي

ممنون از مطالب مفيد بود

    مدیر

    ممنون از محبت و نظر شما دوست عزیز

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
error: حمایت از قانون کپی رایت یعنی احترام به حقوق خود و دیگران