تعمیر و نگهداری شیرهیدرانت آتش نشانی

تعمیر و نگهداری از شیرهیدرانت آتش نشانی

تعمیر و نگهداری شیرهیدرانت آتش نشانی

تعمیر و نگهداری از هایدرانتها ( شیرهیدرانت آتش نشانی )

در بسیاری از کشورها تعمیر و نگهداری هایدرانتها ( شیرهیدرانت آتش نشانی ) بر عهده سازمان آتش نشانی است بنابراین لازم است کارکنان آتش نشانی اطلاعات و مهارت های لازم در این زمینه را کسب کنند. در بررسی و بازدید از هایدرانتها ( شیرهای هیدرانت آتش نشانی )باید موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد

  • وجود موانع دسترسی مانند تیرها و چراغ های علائم راهنمایی و رانندگی، علفهای هرز، درختان و شاخ و برگشان و دیوارهایی که مانع استفاده سریع و مناسب از هایدرانت هستند. و منحرف شدن خروجی آب هایدرانت در جهت نادرست به وسیله موانع اطراف آن
  • وجود آلودگی هایی مانند نخاله و سطل های زباله بین محل خروجی آب هایدرانت و سطح زمین و وجود عيوب ظاهری در هایدرانت
  • زنگ زدگی و خوردگی هایدرانت و عدم وجود درپوش خروجی هایدرانت یا چسبیدن درپوش به دیواره خروجی هایدرانت بر اثر رنگ شدگی
  • هرز چرخیدن یا عدم چرخیدن شیرفلکه
  • وجود اشیایی مانند قوطی و بطری در دهانه خروجی هایدرانت
  • وجود آب در محدوده اطراف هایدرانت که نشانه نشت آب از هایدرانت باشد.
  • رنگ شدن هایدرانت توسط مالکان و صاحبان ساختمانها و تعمیر، مراقبت و آزمایش هایدرانتهای موجود در مراکز خصوصی و تاسیسات صنعتی ممکن است بر عهده آتش نشانی با شرکتهایپیمانکاری باشد.
این مطلب را هم ببینید
سرویس و نگهداری نازل های آتش نشانی
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
error: حمایت از قانون کپی رایت یعنی احترام به حقوق خود و دیگران