شیرهیدرانت آتش نشانی خشک چیست ؟

شیرهیدرانت آتش نشانی خشک

شیرهیدرانت آتش نشانی خشک چیست ؟

این نوع تجهیزات ( شیرهیدرانت آتش نشانی خشک ) اغلب در مناطقی که دارای دوره های طولانی مدت سرما و یخبندان هستند مورد استفاده قرار می گیرد.

در این نوع هایدرانتها ( شیرهیدرانت آتش نشانی خشک )، شیر ورودی آب زیر بدنه اصلی قسمت پایین تر سطح زمین قرار داده شده است و وظیفه آن جلوگیری از ورود آب به داخل بدنه استوانه ای شکل هایدرانت است

بنابراین در حالت معمولی این محفظه استوانه ای که لوله اصلی هایدرانت ( شیرهیدرانت آتش نشانی خشک ) است خالی از آب است و آبی در داخل آن وجود نخواهد داشت تا در دماهای بسیار پایین یخ بزند.

زمانی که مهره محور اصلی هایدرانت در خلاف جهت عقربه های ساعت چرخانده شود سوپاپ هایدرانت ( شیرهیدرانت آتش نشانی خشک )به سمت پایین جابجا شده و آب وارد لوله اصلی هایدرانت میشود.

وقتی که سوپاپ هایدرانت به سمت پایین جابجا می شود همزمان دو صفحه کوچک که به محور اصلی وصل شده اند پایین آمده و جلوی  منفذ تخلیه آب را می گیرند ولی آب همچنان از داخل لوله اصلی هایدرانت عبور می کند.

زمانی که هایدرانت با چرخاندن آرام مهره محور اصلی در جهت عقربه های ساعت بسته شود سوپاپ بالا آمده و مسیر جریان آب به داخل لوله هایدرانت بسته می شود همزمان صفحات کوچک متصل به محور اصلی هایدرانت نیز بالا آمده و مسیر منافذ تخلیه آب باز می شود و در نتیجه آب باقیمانده در لوله هایدرانت از طریق این منافذ تخلیه می شود.

این مطلب را هم ببینید
سیستم رتبه بندی خاموش کننده ها

شیرهیدرانت آتش نشانی خشک

اگر هایدرانت به طور کامل باز نشود منفذ تخلیه آب باز خواهد ماند در نتیجه آب موجود در لوله اصلی از طریق این منفذ نشست کرده و سبب جمع شدن آب در اطراف حوضچه هایدرانت میشود .

این بی دقتی در بلندمدت سبب فرسودگی و در نتیجه غیر عملیاتی شدن هایدرانت می گردد.

اگر زمانی که هایدرانت کاملا باز شده باشد خروج حباب از قسمتی پایینی آن مشاهده شود این علامت ممکن است نشانی از خراب و شکسته بودن یکی از اجزای هایدرانت باشد.

مشخصات شیر هیدرانت خشک به همراه عکس
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
error: حمایت از قانون کپی رایت یعنی احترام به حقوق خود و دیگران