واکنش بدن انسان نسبت به حرارت

واکنش بدن انسان نسبت به حرارت

بدن انسان گرمای خشک را تا حدود 120 درجه سانتی گراد حدود 15 دقیقه می تواند تحمل کند

در صورتی که دمای مرطوب را تا 70 درجه سانتی گراد بیشتر نمی تواند تحمل نماید

به علت ظرفیت بالای گرمایی ویژه آب، آب مقدار زیادی از گرمای محیط را در خود جذب می کند

(بخار آب ) و مخاط نای و نایژه و غیره قادر به خنک کردن آن نیستند و در نتیجه مخاط ریوی می سوزد

و در نتیجه جراحات ترمیم ناپذیر به وجود می آید و پوست بدن در مدت 30 ثانیه خشک می شود،

تصور حرارت تولید شده از حریق برای اکثر مردم خیلی وحشتناک استدر حالی که حرارت آخرین عاملی

است که باعث مرگ می شود و معمولا اشخاص قبل از تاثیر حرارت هلاک می شوند.

این مطلب را هم ببینید
تعمیر و نگهداری شیرهیدرانت آتش نشانی
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
error: حمایت از قانون کپی رایت یعنی احترام به حقوق خود و دیگران