استفاده از دستگاه تنفسی

نکاتی که قبل از استفاده از دستگاه تنفسی باید رعایت کرد

استفاده از دستگاه تنفسی

با توجه به محل استقرار و نوع دستگاه تنفسی، روشهای مختلفی برای پوشیدن آنها وجود دارد ولی به طور کلی چهار روش بالای سر، کتی، پوشیدن از جایگاه و پوشیدن از صندلی پشت سر در خودروهای آتش نشانی، از جمله مهمترین روش های پوشیدن دستگاههای تنفسی هستند. مراحلی که برای پوشیدن دستگاه تنفسی بر اساس هر کدام از روش های بیان شده وجود دارد با یکدیگر متفاوت هستند و با توجه به سازنده های مختلف این دستگاهها لیست کردن مرحله به مرحله این مراحل غیر ممکن است ولی با توجه به مطالب بیان شده میتوان اصول عمومی مربوط به پوشیدن این دستگاه ها را تشریح کرد.

ملاحظات ذیل اقداماتی هستند که بدون توجه به نوع دستگاههای تنفسی باید رعایت شوند:

  • میزان هوای سیلندر همواره کنترل شود. ۱۴۰۴-NFPA حداقل میزان هوای سیلندر برای استفاده عملیاتی را ۹۰ درصد ظرفیت کامل سیلندر تعیین کرده است.
  •  بازرسی تسمه های ماسک و خود دستگاه برای اطمینان از حداکثر بازشدگی
  • تمام شیرهای دستگاه بازرسی شوند تا از کارکرد درست آنها اطمینان حاصل شود.
  • دستگاه هشدار شخصی کنترل شود.
  •  کنترل شود که هر دو فشارسنج موجود روی سیلندر و تسمه روی شانه مقادیر یکسان فشار را نشان دهند. پس از انجام با کنترل اقدامات ذکر شده آمادگی های لازم برای پوشیدن دستگاه تنفسی ایجاد میشود.
این مطلب را هم ببینید
محل نصب شیرهای هیدرانت آتش نشانی
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
error: حمایت از قانون کپی رایت یعنی احترام به حقوق خود و دیگران