شرایط اضطراری و عدم کارکرد صحیح دستگاه تنفسی

گیر کردن آتش نشان و عدم کارکرد صحیح دستگاه تنفسی

شرایط اضطراری و عدم کارکرد صحیح دستگاه تنفسی

گاهی ممکن است به دلیل عدم کارکرد صحیح دستگاه تنفسی یا برخی اجزاء آن شرایط ویژه ای ایجاد شود. در این شرایط حفظ هوا و خروج فوری از محل در بالاترین اولویت قرار دارد.

معیوب شدن یا عدم کارکرد صحیح تنظیم کننده فشار یکی از این نوع موقعیت ها است در این شرایط باید شیر کنارگذر به طور متناوب باز و بسته شود تا هوای قابل تنفس وارد ماسک شود بدین ترتیب هوا به نوعی تنظیم کننده را دور زده و بدون عبور از آن وارد ماسک میشود (روش تنفس کنترل شده). هوایی که در این روش وارد ماسک میشود فشار زیادی دارد زیرا به طور مستقیم از سیلندر می آید بنابراین بعد از هر تنفس باید شیر کنارگذر بسته شود و برای نفس بعدی دوباره باز شده و مجدد بسته شود. در شرایط اضطراری این روش برای دو دقیقه قابل انجام است.

مراحل لازم برای اجرای روش تنفس کنترل شده عبارتند از:

 •  تنظیم کننده فشار بررسی شود، شیر کنارگذر باز و شیر خط اصلی بسته شود.
 • کنترل شود که شیر اصلی سیلندر تا آخر باز باشد.
 •  فشارسنج ها بررسی شوند.

در صورتی که با انجام مراحل مذکور عیب دستگاه بر طرف نشد مراحل زیر باید انجام پذیرد:

۱- طبق روش مذکور برای تنفس از شیر کنارگذر استفاده کنید.

این مطلب را هم ببینید
بازدید و نگهداری دستگاه تنفسی

۲- با همکار خود ارتباط برقرار کرده و از او کمک بخواهید.

۳- دستگاه هشدار شخصی را فعال کنید.

۴- فوری از منطقه خطر خارج شوید.

۵- پس از خروج از منطقه مراتب را اطلاع دهید.

۶- دستگاه تنفسی را از تن در آورده و خارج از حالت عملیاتی نگهدارید.

باید دقت کرد که باز بودن مداوم شیر کنارگذر سبب ورود هوای پر فشار به داخل ماسک می شود که بسیار خطرناک است.

در صورت عدم کارکرد صحیح دستگاه تنفسی، پیروی از موارد ذیل توصیه می شود:

از رویه های عملیاتی استاندارد پیروی کنید.

وحشت نکنید زیرا ترس باعث افزایش میزان تنفس و در نتیجه مصرف بیشتر هوا می شود .

تنفس خود را کنترل کرده و به سایر اعضاء گروه اطلاع دهید

به همراه سایر اعضاء گروه به سرعت ولی در شرایطی کنترل شده به سمت نزدیک ترین راه خروج رفته و در صورت لزوم آن را ایجاد کنید.

حفظ ارتباط با سایر اعضاء گروه از اهمیت ویژه ای برخوردار است

ولی اگر به هر دلیلی از گروه جدا شدید یا گم شدید انجام موارد ذیل توصیه میشود:

 • استفاده از بیسیم برای اعلام پیام اضطراری کمک
 • پیروی از دستورالعمل های سازمانی این نوع موقعیت ها
 • فعال کردن دستگاه هشدار شخصی
 • بایستید و درباره مراحلی که منتج به ورود شما به محلی که در آن حضور داريد شده است فکر کنید.
 • نفس خود را در سینه نگهدارید و به صدای دیگر اعضاء گروه، صداهای مربوط به شیلنگ آتش نشانی و دیگر تجهیزات
 • صداهایی که نشانه ای از محل آتش است گوش کنید .
 • روش های مختلفی که برای یافتن راه خروج وجود دارند را به خاطر آورید
این مطلب را هم ببینید
سیستم اعلام و اطفای حریق اتاق سرور

روش های مختلف برای یافتن راه خروج عبارات اند از :

 •  از طریق کوپلینگ های نر و مادگی می توان از طریق لوله های آب آتش نشانی جهت یابی کرد، کوپلینگ های نری اغلب جهت منبع آب و در نتیجه راه خروج و کوپلینگ مادگی جهت حریق را نشان می دهد البته ممکن با توجه به کوپلینگ هایی که مورد استفاده قرار می گیرد نری و مادگی نشان دهنده عکس این جهت ها باشند که در این مورد باید از قبل به نوع این کوپلینگ هادقت و توجه شود
 •  در یک جهت مستقیم و به صورت سینه خیز حرکت کنید
 • در صورت گم شدن و عدم توانایی در تشخیص راء خروج تنها در یک جهت مشخص ، به چپ یا راست به صورت سینه خیز حرکت کنید، البته در هر کدام از حالات همواره تماس خود را با دیوار حفظ کنید.
 • با صدای بلند طلب کمک کنید یا به هر روش دیگری جلب توجه کنید
 •  برای ایجاد راه نجات پنجره را بشکنید یا در صورت امکان دیوار را خراب کنید.
 • در صورت عدم امکان فرار از شرایط پیش آمده در نزدیکی دیوار روی کف زمین دراز بکشید زیرا در این صورت اگر بیهوش شوید پیدا کردن شما راحت تر است.

اگر از تیم خود جدا افتاده و در یک اتاق یا محوطه بسته گیر افتادید موارد ذیل را انجام دهید

 • دستگاه هشدار شخصی خود را فعال کنید.
 • از طریق نزدیکترین خروجی از محل خارج شوید یا با خراب کردن دیوار یک راه خروج ایجاد کنید.
 • اگر نزدیک شما پنجره ای وجود دارد از طناب خود برای خارج شدن از طریق پنجره استفاده کنید
 • درب را کنترل کنید بدین شکل که آن را بسته نگهدارید مگر اینکه یک راه گریز باشد.
 • جهت جلب توجه از چراغ قوه استفاده کنید بدین شکل که آن را روی کف زمین قرار داده طوری که جهت نوران به سمت سقف باشد .
 • تا جایی که امکان دارد آهسته نفس بکشید تا در مصرف هوای دستگاه تنفسی صرفه جویی شود.

گاهی ممکن است حین انجام عملیات و در زمانی که تعدادی از آتش نشانان داخل منطقه خطر قرار دارند احتمال وقوع حوادث مانند فروریختن ساختمان و انفجار وجود داشته باشد در این شرایط آتش نشانان باید فوری محل را تخلیه کرده و در یک محیط امن مستقر شوند. به طور معمول به دو روش به آتش نشانان حاضر در منطقه خطر هشدار داده می شود تا منطقه را ترک کنند. در این نوع موقعیت ها برای اعلام پیغام تخلیه از یک پیام بیسیم که چندین بار تکرار می شود یا از انواع آژیرهایی که روی خودروی اطفاء حريق حاضر در صحنه نصب شده اند استفاده میشود.

آژیر تخلیه یکی از راههایی است که به تمامی نیروهای عملیاتی اعلام می کند که باید در منطقه ای ایمن که از قبل تعیین شده است جمع شوند.

این مطلب را هم ببینید
انواع سیستم های اطفاحریق گازی عامل پاک و کاربردهای آنها
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
error: حمایت از قانون کپی رایت یعنی احترام به حقوق خود و دیگران