مراحل بازدید دستگاه تنفسی

مراحل بازدید دستگاه تنفسی

مراحل بازدید دستگاه تنفسی

 1. مطمئن شوید تمامی لوازم و قطعات شامل ماسک، سیلندر هوا، تسمه های مهار و دستگاه هشدار شخصی روی دستگاه تنفسی قرار دارند.
 2. تمامی اجزاء دستگاه از لحاظ تمیز بودن و عدم آسیب دیدگی بررسی شوند.
 3. اگر در هر قسمتی آلودگی وجود دارد فوری برطرف شود و اگر قسمت آسیب دیده ای وجود دارد دستگاه از حالت عملیاتی خارج شود.
 4. بررسی شود که میزان هوای سیلندر حداقل ۹۰ درصد ظرفیت کامل آن باشل۔
 5. شیر سیلندر به آرامی باز شده و عملکرد آژیر فشار ضعیف و هر گونه نشتی هوا بررسی شود. برخی انواع دستگاهای تنفسی در طراحی شده اند که در زمان باز شدن شیر سیلندر آژیر فشار ضعیف به صدا در نمی آید.
 6.  اگر نشتی هوا وجود دارد علت نشتی بررسی شود.
 7. بررسی شود که فشارسنجهای دستگاه تنفسی فشار مشابهی را نشان دهند. اختلاف فشار آنها باید در محدوده مجاز به اتحاد
 8. تمامی حالات مختلف کارکرد دستگاه هشدار شخصی بررسی و آزمایش شود
 9. ماسک دستگاه به صورت زده شده و آزمایش درزگیری آن انجام شود
 10. با چند دم و بازدم هوا عملکرد تنظیم کننده فشار آزمایش شود.
 11. عملکرد شیر کنارگذر و شیر تخلیه هوا در صورت وجود آزمایش شود.
 12. ماسک را از صورت برداشته و دستگاه تنفسی در حالت آماده در محل خود قرار داده شود .
این مطلب را هم ببینید
واکنش بدن انسان نسبت به حرارت
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
error: حمایت از قانون کپی رایت یعنی احترام به حقوق خود و دیگران